DALSBRUKS BRUKSMUSEUM

Dalsbruks Bruksmuseum är ett kulturhistoriskt museum vars första basutställning öppnades år 1983. Idag innefattar museet sex byggnader och 11 kolugnar. I museets små Norrbacksstugor visar man hur arbetarna levde och bodde i Dalsbruk. Fem interiörer från perioden 1890-1960 är uppbyggda i stugorna. I museets övriga byggnader koncentrerar man sig på järnbrukets historia, vars anor sträcker sig till 1686, då den första masugnen byggdes i Dalsbruk.