BARNGRUPPER

För barngrupper erbjuder vi två olika upplevelsebetonade program:

BARNENS LIV I BRUKET

Hur var det att leva som barn i Dalsbruk i början av 1900-talet? Vi går på en tidsresa och sysslar med olika vardags sysslor som att städa, byka och såga ved. Men det finns nog tid för lek också.

Programmet riktar sig till barn över 5 år. Språk svenska och/eller finska. Längd cirka 1,5h. Möjligt att reservera i maj-september.

Pris 100€ + 5€/pers (ingår saft och bulle)


ARBETSDAG I BRUKET

Fabriksvisslan ljuder och arbetsdagen börjar. I början av tidsresan får varje deltagare en roll som en bruksare från början av 1900-talet och sätter sin arbetsrock på. Barnen får själv gjuta, smida, snickra och designa. Samtidigt lär man sig om brukets historia och livet i bruket.

Programmet riktar sig till barn i lågstadieåldern. Språk svenska och/eller finska. Längd min 2h. Möjligt att reservera i maj-september.

Pris 100€ + 10€/pers (ingår saft och smörgås)


Boka gruppbesök:
Email: hans.ginlund(a)sagalund.fi
Tfn: 040 721 9535 / 02 466 200 / 02 466 1496


Skolorna och daghem från Kimitoön besöker museet gratis. Dalsbruks Bruksmuseum är med på Kimitoöns Kulturläroplans Museistigen.