TILLGÄNGLIGHET

Tillgängligheten är en utmaning för oss som bevarar svårtillgängliga kulturmiljöer. Ta gärna kontakt då ni planerar ert museibesök så att vi tillsammans kan hitta lösningar för att alla ska få bästa möjliga upplevelse. Vi fortsätter arbetet med att göra våra museimiljöer mer tillgänglig.

Flera av museets byggnader är svårtillgängliga med rullstol p.g.a. trappor och byggnadernas placering på en sluttning. Till utställningen i Bläckhornet är det möjligt att bära in en rullstol. Ring oss gärna på förhand eller på plats så hjälper vi till.

När du kommer med bus, du kan stiga av på sluthållplatsen i Dalsbruk. Gångavstånd till museet från sluthållplatsen är ca. 900 meter.